SK  EN  DE

Profil

Advokátska kancelária TORMA je slovenskou advokátskou kanceláriou so sídlom v Košiciach, ktorá poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky, a to najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného a trestného práva. Naším cieľom je zabezpečiť klientom kancelárie komplexný právny servis na profesionálnej úrovni s dôrazom na kvalitu, vysokú odbornosť, pružnosť a efektivitu poskytnutých služieb. Samozrejmosťou pre nás je diskrétnosť a ochrana poskytnutých informácií.

Advokátska kancelária TORMA poskytuje právne služby pre tuzemské i zahraničné fyzické a právnické osoby nielen v slovenskom, ale aj v nemeckom a anglickom jazyku. V spolupráci s medzinárodnými advokátskymi kanceláriami vieme podľa potreby zabezpečiť kvalifikované právne služby aj v iných štátoch Európy.

Pri riešení právnych problémov našich klientov využívame moderné informačné technológie, ktoré nám umožňujú poskytovanie rýchlej a efektívnej právnej pomoci so zachovaním jej kvality. V jednotlivých prípadoch podľa potreby klienta úzko spolupracujeme so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, tlmočníkmi, účtovnými a daňovými poradcami.

Vysoká kvalita služieb, dlhoročné profesionálne skúsenosti odborného personálu, jazykové schopnosti, dôraz na dobré meno a spoľahlivosť služieb sú hlavnými charakteristickými znakmi advokátskej kancelárie TORMA.

Právne upozornenie.