SK  EN  DE

Právnici

JUDr. Imrich Torma, LL.M.

advokát

Vzdelanie a prax:

Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2003. Od roku 2003 pôsobil ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii Graban. V rokoch 2005-2006 absolvoval postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Hamburg (Nemecko) v študijnom odbore medzinárodné obchodné právo a po úspešnom obhájení záverečnej práce získal titul „magister legum“ (LL.M.). Od roku 2007 pôsobí ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Jazykové znalosti:

nemecký jazyk, anglický jazyk

JUDr. Imrich Torma

právnik

Vzdelanie a prax:

Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 1984. Od roku 1984 do roku 2005 pôsobil ako právnik vo VSŽ Košice, š.p., resp. v nástupníckych a dcérskych spoločnostiach (VSŽ Inžiniering, s.r.o., VSŽ Keramika, s.r.o., VSŽ Mostáreň, s.r.o., VSŽ Metal, s.r.o., U.S.Steel Košice–SBS, s.r.o.).

Jazykové znalosti:

ruský jazyk

Právne upozornenie.