SK  EN  DE

Odporúčané stránky

http://www.sak.sk
Oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory, ktorá združuje všetkých advokátov na území SR.

http://www.notar.sk
Oficiálna stránka Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorá združuje všetkých notárov na území SR. Na tejto stránke sa nachádzajú aj centrálne registre vedené Notárskou komorou – napr. register záložných práv, register osvedčených podpisov, listín a pod.

http://www.exekutor.sk/zoznamy.htm
Menný zoznam súdnych exekútorov SR s adresou sídla, telefónnymi a faxovými číslami, adresou elektronickej pošty (e-mail) jednotlivých exekútorských úradov.

http://www.zbierka.sk
Obsahuje všetky právne predpisy SR, ktoré boli prijaté Národnou radou SR a to v ich pôvodnej podobe a úplné znenie vybraných právnych predpisov

http://www.orsr.sk
Stránka obsahuje zoznam všetkých obchodných spoločností a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých spoločnostiach.

http://www.zrsr.sk
Stránka obsahuje zoznam všetkých obchodných spoločností, živnostníkov a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Živnostenského registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých subjektoch.


Právne upozornenie.